Actief zijn en meedoen

Heel Waddinxveen helpt en belt!

Door de leefregels en maatregelen die genomen worden om verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, worden ouderen en kwetsbaren minder bezocht. Ook het deelnemen aan sociale activiteiten wordt beperkt. Hierdoor kunnen gevoelens van eenzaamheid ontstaan of toenemen. Een telefoontje, een beetje aandacht en een luisterend oor, kan dan heel erg welkom zijn.

Belt en helpt u mee?

Bedenk welke personen u de komende periode (wat vaker) zou kunnen bellen. Vul uw naam en telefoonnummer in en geef aan of u graag wil bellen of gebeld wil worden. U kunt zich opgeven via dit formulier.

Op het formulier kunt u ook aangeven of u ander soort hulp kunt en/of wil bieden, waaronder boodschappen doen.

Belangrijk: Wij geven uw gegevens vervolgens door aan Waddinxveense organisaties die uw hulp goed kunnen gebruiken. Uw gegevens worden alleen ten bate van de Coronacrisis gebruikt en niet voor andere zaken.

Heeft u vragen? Neem dan contact op via 0182 60 17 29 of info@vrijwilligerswerkwaddinxveen.nl