Algemeen- en schoolmaatschappelijk werker

De algemeen maatschappelijk werkers ondersteunen u bij uw dagelijkse leefproblemen. Bijvoorbeeld in uw relatie en huwelijk, werk en geldzaken, rouw en verlies, bij ruzie of geweld.

Heeft u een vraag? Bel of mail Team Wadwijzer en vraag naar Sunniva of Marianne.

Bij de schoolmaatschappelijk werker kunnen u en uw kind terecht met vragen over de opvoeden en opgroeien, voor wat betreft het primair onderwijs. Dit kan gaan over schoolsituaties maar ook over de thuissituatie. Bijvoorbeeld:

  • Algemene problemen rondom de schoolgang
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Druk gedrag
  • Sociale vaardigheden m.b.t. leerlingen en leraren
  • Zelfvertrouwen
  • Faalangst
  • Weerbaarheidsproblematiek
  • Pesten
  • Echtscheiding
  • Overlijden van een dierbare

Onze collega Martine biedt ondersteuning aan ouders, kinderen en leerkrachten. Zijn werkt samen met o.a. de Intern Begeleider, de jeugdverpleegkundigen, de jeugdartsen en instellingen binnen het veld van welzijn en zorg.

Samen met u kijkt zij in het intakegesprek naar de huidige situatie, uw hulpvraag en wat u zelf al heeft geprobeerd. Als u hiervoor toestemming geeft kan zij ook samen met uw kind kijken hoe hij/zij de situatie ervaart en een kindtraject starten.

Martine biedt kortdurende ondersteuning. Als u en/of uw kind andere ondersteuning nodig heeft/hebben wordt er gekeken naar een instantie die zorg en begeleiding kan bieden.

Vraag bij de school van uw kind naar Martine. De Intern Begeleider of leerkracht van uw kind kan u ondersteunen bij de aanmelding.

Sunniva Verdoorn
algemeen maatschappelijk werker

Marianne Versluis
algemeen maatschappelijk werker

Martine de Ruiter
schoolmaatschappelijk werker