Algemeen- en schoolmaatschappelijk werker

De algemeen maatschappelijk werkers ondersteunen u bij uw dagelijkse leefproblemen. Bijvoorbeeld bij problemen in uw relatie en huwelijk, geld en werk, rouw en verlies en ruzie of geweld. Heeft u een vraag? Bel of mail het team Wadwijzer en vraag naar Elianne of Marianne.

Bij een schoolmaatschappelijk werker kunt u terecht wanneer uw kind problemen heeft op de basisschool. Vraag bij de school van uw kind naar Martine.

Bij de schoolmaatschappelijk werker kunnen u en uw kind terecht met vragen over de sociale en/of emotionele ontwikkeling van uw kind. Zowel op school als in de thuissituatie. Bijvoorbeeld:

  • Faalangst
  • Sociale vaardigheden
  • Zelfvertrouwen
  • Echtscheiding
  • Pesten

Vraag bij de school van uw kind naar Martine.

Elianne Zandijk
algemeen maatschappelijk werker

Marianne Versluis
algemeen maatschappelijk werker

Martine de Ruiter
schoolmaatschappelijk werker