Veilig wonen

Wilt u langer zelfstandig thuis (blijven) wonen? Soms zijn aanpassingen aan uw huis nodig om veilig te kunnen wonen en leven. Bijvoorbeeld als u door ouderdom, ziekte of een handicap moeite heeft met lopen en bewegen.

Aanpassingen in huis zijn bijvoorbeeld:

  • weghalen van drempels
  • elektrische deuropeners en lichtschakelaars op zithoogte
  • wandsteunen in badkamer, toilet of naast de trap
  • verhoogd toilet
  • douchezitje aan de wand
  • traplift

Kijk op de website Mijn huis op maat voor informatie over de mogelijkheden. Kijk op Hulpmiddelenwijzer.nl wat u nodig heeft.

Als u uw woning huurt, zijn er regels voor wat u wel en niet mag aanpassen. Ook kan uw verhuurder u mogelijk helpen.

Lukt het aanpassen van uw woning u niet zelf? Vraag uw familie, vrienden of buren om hulp. Of schakel een vrijwilliger of vakmensen in.

De gemeente vergoedt soms aanpassingen die nodig zijn om zelfstandig te blijven wonen. Maar niet alles. Ook is er een eigen bijdrage. Wilt u weten wat er mogelijk is? Lees de informatie over Langer zelfstandig thuis wonen op de website van de gemeente.

Voor hulp neemt u contact op met een onafhankelijk cliëntondersteuner van Palet Welzijn of van MEE Midden-Holland. Of neem contact op met Vierstroom of Wadwijzer. Zij geven advies en verwijzen u door naar de juiste informatie en organisatie..

Ook kunt u contact opnemen met de Vrijwillige Advies Commissie (VAC) over woningbouw of woonomgeving in Waddinxveen.

Op de website Politiekeurmerk staan tips voor veilig wonen om brand of inbraak te voorkomen. Misschien kunt u van de gemeente subsidie krijgen voor het Keurmerk Veilig Wonen. Kijk op de website van de gemeente voor de voorwaarden.

Politiekeurmerk

Website
www.politiekeurmerk.nl

MEE Midden-Holland

MeePlus Midden-Holland biedt informatie, advies en ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen (0-100) met een (licht)verstandelijke beperking, vorm van autisme, niet-aangeboren hersenletsel, chronische ziekte of psychische problematiek in combi met een (licht)verstandelijke beperking. Zelfregie en meedoen in de samenleving staan centraal in onze werkwijze.

Bezoekadres
Tielweg 3
2803 PK Gouda
Website
www.meeplus.nl
E-mailadres
servicebureau.mh@meeplus.nl
Telefoonnummer
0182 - 52 03 33

Palet Welzijn Waddinxveen - ouderenadvies

Locatie: Anne Frank Centrum;
Adviseur: Anneke Boersma

Bezoekadres
Jan van Bijnenpad 1
2742 VS Waddinxveen
Website
www.paletwelzijn.nl/ouderenadvies
E-mailadres
a.boersma@paletwelzijn.nl
Telefoonnummer
06 - 5206 4334

Preventieteam Wadwijzer

Je kunt bij ons informatie en advies vragen als je een huis zoekt of je woning wil aanpassen. Bij Wadwijzer kun je ook hulp vragen over de situatie thuis. Omdat je ouder wordt of omdat je voor iemand zorgt. Maar ook over het gezond en veilig opvoeden en opgroeien van kinderen en vrijwilligerswerk ter ondersteuning van een gezin.

Heb je vragen over inkomen? Of zoek je steun bij schulden en het omgaan met wetten en regels? Samen met jou zorgen wij ervoor dat je weet wat je kunt doen om de touwtjes weer in handen te krijgen.

Wij zijn er ook voor mensen die zorgen hebben om een ander. Is er iemand in je omgeving die zichzelf verwaarloost, psychische problemen heeft of vereenzaamt en die geen hulp zoekt. Of ben of ken je een mantelzorger die te zwaar onder druk staat. 

Bezoekadres
Kerkstraat 13
2742 BG Waddinxveen
Website
www.wadwijzer.info
E-mailadres
wadwijzer@waddinxveen.nl
Telefoonnummer
00 - 14 01 82

Praat erover met familie of vrienden. Als u er liever anoniem over praat, belt u de Luisterlijn. Is er brand of een inbraak bij u geweest en voelt u zich daardoor onveilig? Praat met iemand van Slachtofferhulp.

Kijk ook naar de mogelijkheden om uw huis beter te beveiligen. Op de website Politiekeurmerk staan tips om brand of inbraak te voorkomen. Misschien kunt u van de gemeente subsidie krijgen voor het Keurmerk Veilig Wonen. Kijk op de website van de gemeente voor de voorwaarden.

Meldt de plekken waar u zich onveilig voelt via het formulier Melding woon- en leefomgeving. Deze vindt u op de website van de gemeente. Geef het ook door aan de gemeente als de straatverlichting niet werkt. Of maak een (anonieme) melding als u iets hoort of ziet waarbij u zich niet prettig voelt.

Lees op de website Moed hoe u zich veiliger kunt voelen. Of volg een cursus zelfverdediging.

U kunt ook contact opnemen met de wijkagent. Of bel met het Meldpunt Zorg en Overlast van GGD Hollands Midden. U kunt uw melding ook via de website doen.

De Luisterlijn

Dag en nacht een luisterend oor

Website
www.deluisterlijn.nl
Telefoonnummer
088 076 70 00

Personenalarmering is een alarmeringssysteem om bij nood hulp in te schakelen. Bijvoorbeeld als u in huis bent gevallen of als u zich plotseling niet goed voelt. U kunt dag en nacht een meldpost waarschuwen. Dit doet u via een knop in uw huis of via een zender om uw nek, pols of broekriem. Of u gebruikt een mobiele telefoon.

Wilt u advies over personenalarmering? Vraag een gesprek aan met een onafhankelijk cliëntondersteuner van Palet Welzijn of MEE Midden-Holland. Of neem contact op met een adviseur van een ouderenbond. Bijvoorbeeld de ANBO, PCOB of KBO.

Personenalarmering kunt u aanvragen bij thuiszorgorganisaties Zorgpartners Midden-Holland en Veilig Thuis Verpleegkundig Team.

Heeft u een laag inkomen? Informeer bij uw zorgverzekeraar of u een deel van de kosten vergoed krijgt. Soms vergoedt de gemeente bepaalde onkosten. Neem contact op met Wadwijzer.

MEE Midden-Holland

MeePlus Midden-Holland biedt informatie, advies en ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen (0-100) met een (licht)verstandelijke beperking, vorm van autisme, niet-aangeboren hersenletsel, chronische ziekte of psychische problematiek in combi met een (licht)verstandelijke beperking. Zelfregie en meedoen in de samenleving staan centraal in onze werkwijze.

Bezoekadres
Tielweg 3
2803 PK Gouda
Website
www.meeplus.nl
E-mailadres
servicebureau.mh@meeplus.nl
Telefoonnummer
0182 - 52 03 33

Palet Welzijn Waddinxveen - ouderenadvies

Locatie: Anne Frank Centrum;
Adviseur: Anneke Boersma

Bezoekadres
Jan van Bijnenpad 1
2742 VS Waddinxveen
Website
www.paletwelzijn.nl/ouderenadvies
E-mailadres
a.boersma@paletwelzijn.nl
Telefoonnummer
06 - 5206 4334

Preventieteam Wadwijzer

Je kunt bij ons informatie en advies vragen als je een huis zoekt of je woning wil aanpassen. Bij Wadwijzer kun je ook hulp vragen over de situatie thuis. Omdat je ouder wordt of omdat je voor iemand zorgt. Maar ook over het gezond en veilig opvoeden en opgroeien van kinderen en vrijwilligerswerk ter ondersteuning van een gezin.

Heb je vragen over inkomen? Of zoek je steun bij schulden en het omgaan met wetten en regels? Samen met jou zorgen wij ervoor dat je weet wat je kunt doen om de touwtjes weer in handen te krijgen.

Wij zijn er ook voor mensen die zorgen hebben om een ander. Is er iemand in je omgeving die zichzelf verwaarloost, psychische problemen heeft of vereenzaamt en die geen hulp zoekt. Of ben of ken je een mantelzorger die te zwaar onder druk staat. 

Bezoekadres
Kerkstraat 13
2742 BG Waddinxveen
Website
www.wadwijzer.info
E-mailadres
wadwijzer@waddinxveen.nl
Telefoonnummer
00 - 14 01 82

Veilig Thuis Verpleegkundig Team

Bezoekadres
Noordkade 64a
2741 EZ Waddinxveen
Website
www.verpleegkundigteam.nl
E-mailadres
contact@verpleegkundigteam.nl

PCOB Waddinxveen e.o.

Protestants-Christelijke OuderenBond. 

Onze afdeling organiseert regelmatig bijeenkomsten en activiteiten voor ontmoeting, ontspanning en voorlichting.

Website
www.pcob.nl/waddinxveen
E-mailadres
hvts.pcob1@gmail.com

Probeer de problemen eerst zelf met uw buren te bespreken. Op de website Problemen met je buren vindt u informatie en tips. De website van de politie vertelt wat u kunt doen bij geluidsoverlast van uw buren.

Komt u er samen niet uit? Bel of mail dan met Buurtbemiddeling Kwadraad. Zij geven advies en kunnen u bijstaan in bemiddeling.

Buurtbemiddeling Kwadraad

Website
www.kwadraad.nl/buurtbemiddeling
E-mailadres
buurtbemiddeling@kwadraad.nl
Telefoonnummer
088 900 40 00